Prohlášení o cookies

Všechna cookies, která užíváme, jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek.

Máte-li jakékoli další dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: reditel@tsbolatice.cz.

Co jsou cookies?

Cookies je malý soubor uložený ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Má jedinečné ID přidělené vašemu zařízení a umožňuje, aby si webové stránky pamatovaly po určitou dobu vaši činnost a preference (například lokalitu, jazyk, velikost písma a další zobrazovací preference). Takto nemusíte opětovně zaznamenávat informace, kdykoli se vracíte na webovou stránku nebo si prohlížíte jednotlivé stránky. Cookies rovněž pomáhají s přizpůsobením vašeho prohlížení vašim preferencím.

Ne všechny cookies obsahují osobní údaje, ale pokud ano, zacházíme s nimi jako s osobními údaji dle našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. S údaji z cookies zacházíme jako s osobními údaji i tehdy, když jsou spojeny s vaším účtem nebo jinými kontaktními údaji.

Typy cookies

Existují dvě široké kategorie cookies: trvalé cookies („persistent cookies“) a cookies, které se týkají relace („session cookies“). Persistent cookies zůstávají na vašem zařízení do té doby, dokud nebudou ručně nebo automaticky vymazány. Session cookies zůstávají ve vašem zařízení do zavření vašeho prohlížeče, čímž se automaticky vymažou.

Proč používáme cookies?

Obecně řečeno existuje několik důvodů pro užívání cookies:

  • cookies, které jsou nezbytné k fungování webových stránek a k tomu, abyste mohli používat služby, které poskytujeme;
  • cookies, které shromažďují údaje o používání našich webových stránek a o jejich výkonnosti. Tyto informace používáme ke zlepšování svých internetových produktů a služeb;
  • cookies, které používáme k personalizaci a optimalizaci vašich zážitků na našich webových stránkách. Tyto cookies uchovávají údaje o vašich preferencích, například velikost textu, jazyk a rozlišení obrazu;
  • cookies umístěné třetími osobami ke zdokonalení služeb (například cookies sociálních médií) nebo pro reklamní účely.

Další informace o námi používaných cookies viz níže.

Nezbytné cookies

Tyto cookies potřebujeme, abychom vám mohli nabídnout řádně fungující webové stránky a abyste mohli využít služby, které poskytujeme.

Budou-li tyto cookies blokovány, nebudete moci užívat naše webové stránky.

Seznam nezbytných cookies

Účel Název vydavatele souboru cookie Jak dlouho zůstává cookies uložena?
Slouží pro označení dat návštěvníka webu, která se uchovávají na serveru. Neslouží ke sběru dat o uživateli a není blokována. PHPSESSID
Vlastní zdroj
Pevná relace

Analytické a výkonnostní cookies

Tyto cookies nám umožňují hodnotit způsob užívání, abychom mohli zjišťovat návštěvnost jednotlivých oddílů našich webových stránek. Používáme je ke zkoumání zvyklostí návštěvníků, abychom mohli zdokonalovat své internetové produkty a služby. Můžeme zaznamenávat IP adresy (tzn. elektronické adresy počítačů připojených na internet) za účelem analýzy trendů, správy webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování obecných demografických informací.

Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky a před jejich umístěním vás vždy požádáme o souhlas. Váš souhlas je platný po dobu 6 měsíců a můžete jej kdykoli odvolat. Další informace viz níže.

Seznam analytických a výkonnostních cookies

Účel Název vydavatele souboru cookie Jak dlouho zůstává cookies uložena?
naše webové stránky zatím nevyužívají    

Cookies určené k personalizaci

Tyto cookies nám umožňují rozeznat váš počítač a pozdravit vás při každé vaší návštěvě našich webových stránek, aniž bychom vás obtěžovali s žádosti o registraci nebo logování.

Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky, ale vylepšují vaše zážitky. Před jejich umístěním vás vždy požádáme o souhlas. Váš souhlas je platný po dobu 6 měsíců a můžete jej kdykoli odvolat. Další informace viz níže.

Seznam personalizačních cookies

Účel Název vydavatele souboru cookie Jak dlouho zůstává cookies uložena?
- naše webové stránky zatím nevyužívají -

Cookies třetích osob

Toto jsou cookies, které na naše webové stránky umisťují v našem zastoupení třetí osoby. Tyto cookies nám umožňují vytvářet na jiných webových stránkách personalizovanou reklamu, která vychází z informací o vás, například z toho, které z našich webových stránek si prohlížíte. Naše webové stránky mohou rovněž umisťovat cookies o službách třetích osob, například o sociálních médiích [Uveďte příklad, který se týká konkrétně vašich webových stránek, např. kliknutí na „Sdílet s Facebookem“ může znamenat, že je v uživatelově prohlížeči umístěna facebooková cookies].

Žádným třetím osobám, které dávají cookies na naše webové stránky, neposkytujeme osobní údaje. Třetí osoby však mohou předpokládat, že uživatelé, kteří reagují nebo kliknou na personalizovanou reklamu nebo na obsah zobrazený na našich webových stránkách, spadají do skupiny, na kterou je zacílena daná reklama nebo obsah. Ke cookies nebo k jiným funkcím užívaným zadavateli reklam a webovými stránkami třetích osob nemáme přístup a nemůžeme je kontrolovat. Informační praktiky těchto třetích osob nepodléhají našemu Prohlášení o ochraně soukromí, ani Prohlášení o cookies. Chcete-li získat další informace o jejich postupech ve vztahu k ochraně soukromí, musíte je přímo kontaktovat.

Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky a před jejich umístěním vás vždy požádáme o souhlas. Váš souhlas je platný po dobu 6 měsíců a můžete jej kdykoli odvolat. Další informace viz níže.

Seznam cookies třetích osob:

Účel Název vydavatele souboru cookie Jak dlouho zůstává cookies uložena?
naše webové stránky zatím nevyužívají    


S výjimkou nezbytně nutných cookies vyprší platnost cookies souborů, které používáme na našich webových stránkách, následovně: Jak dlouho vydrží soubory cookies?

  • Soubory cookies: jsou dočasně vytvořeny v podsložce Vašeho prohlížeče během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány, když webovou stránku opustíte.
  • Trvalé soubory cookie: na rozdíl od souborů cookies se trvalé soubory cookies znovu aktivují, když se vrátíte na stejné webové stránky, a zůstávají v podsložce Vašeho prohlížeče, dokud nevyprší jejich platnost (obvykle po 12 měsících).

Vaše preference

Cookies lze omezit i blokovat nebo lze dokonce vymazat cookies, které jsou již umístěny na vašem zařízení. Pokud tak učiníte, nebudete mít možná přístup k určitým částem našich webových stránek, přičemž se můžeme domnívat, že jste nás dosud nenavštívili, a proto vám zobrazíme Oznámení o cookies a požádáme vás o souhlas s umisťováním cookies.

Omezit nebo blokovat cookies můžete rovněž pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Nastavení každého prohlížeče je jiné. Chcete-li zjistit, jak spravovat vaše nastavení cookies, podívejte se na bližší informace v sekci nápověda ve vašem prohlížeči.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Opera: https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Pokud používáte různá zařízení, zkonfigurujte nastavení příslušného prohlížeče podle svých preferencí. 

Vaše mobilní zařízení může poskytovat nastavení, které vám umožní vyjádřit volbu, aby informace o Vašem používání mobilních reklam nebyly používány pro účely zájmové reklamy.  V zařízení se systémem iOS se toto nastavení nazývá „Omezit sledování reklam“ a v zařízení se systémem Android se nazývá „Odhlásit se od personalizace reklam“ nebo „Odhlásit se od zájmových reklam“.

Více se o souborech cookies 

Další informace o tom, jak zjistit, jaké soubory cookies byly nastaveny, a jak je spravovat, získáte na stránkách https://www.allaboutcookies.org a https://www.ghostery.com/.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně cookies, spojte se s námi prostřednictvím e-mailu: reditel@tsbolatice.cz.

Rezervace
Rezervace proběhla úspěšně.
OK

Na uvedený e-mail Vám bude
zasláno potvrzení o rezervaci.

Rezervace
Rezervace proběhla úspěšně.
OK

Na uvedený e-mail Vám bude
zasláno potvrzení o rezervaci.

Rezervace

,

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poruchy v obci
Formulář byl úspěšně odeslán
OK

Děkujeme za informaci o poruše.

Rezervace salónku

Datum:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Rezervace
Rezervace se nepovedla.
X

Vaše permanentka není platná nebo je špatně vyplněn formulář.

Rezervace
Rezervace se nepovedla.
X

Tato permanentka má vyčerpaný limit vstupů. Kontaktujte prosím telefonicky na čísle +420 737 432 250.

Zkontrolujte své rezervace

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zkontrolujte své rezervace
Něco se nepovedlo
X

Zadané jméno se neshoduje
s číslem permanentky

Rezervace uživatele: , č.p.

Přehled rezervací